021-43000007
info@holding-mga.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

گوگرد

قیمت واحد تومان
کیلوگرم

 
گوگرد یکی عنصر شیمیایی با عدد اتمی 16 می باشد که هم به صورت طبیعی امکان جمع آوری آن از معادن وجود دارد و هم می توان آن را به صورت سنتزی و از سولفور زدایی میعانات نفتی به دست آورد.

 
کیلوگرم
وزن
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید